Enige persoon wat ‘n atletiek byeenkoms gaan bywoon en wat nog nie ‘n COVID-verklaring ingevul het tydens inskrywing of koop van kaartjies nie, kan hierdie vorm gebruik om dit te doen. Slegs persone wat ‘n COVID-19 verklaring ingevul het, sal tot die perseel toegelaat word.

Anyone who is going to attend an athletics event and who does not yet have a COVID-19 statement when registering to purchase tickets can use this form to do so. Only persons who have completed a COVID-19 declaration will be admitted to the premises.

[wpforms id=”27347″]